Elderly women's experiences of living with fall risk in a fragile body: a reflective lifeworld approach

Leena Berlin Hallrup, Daniel Albertsson, Anita Bengtsson Tops, Karin Dahlberg, Birgitta Grahn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elderly women's experiences of living with fall risk in a fragile body: a reflective lifeworld approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap