Emigrants' remittances and Dutch Disease in Cape Verde

Yves Bourdet, Hans Falck

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emigrants' remittances and Dutch Disease in Cape Verde”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap