Emotions during the Covid-19 pandemic: Fear, anxiety, and anger as mediators between threats and policy support and political actions

Emma A. Renström, Hanna Bäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emotions during the Covid-19 pandemic: Fear, anxiety, and anger as mediators between threats and policy support and political actions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap