Encounters with persons who frequently use psychiatric emergency services: healthcare professionals' views.

Manuela Schmidt, Sigrid Stjernswärd, Pernilla Garmy, Ann-Christin Janlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Encounters with persons who frequently use psychiatric emergency services: healthcare professionals' views.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology