Energy expenditure at age 73 and 78: a five year follow-up

Elisabet Rothenberg, I G Bosaeus, B C Steen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy expenditure at age 73 and 78: a five year follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap