Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap