Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik

Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Denna omarbetade upplaga av Enkäten i praktiken har genomgått en allmän översyn och aktualisering. Boken beskriver hur man planerar och lägger upp en undersökning, konstruerar en enkät och skriver följebrev samt hur man hanterar resultaten statistiskt, genom beskrivningar respektive analys. Många praktiska frågor som man ställs inför vid en enkätundersökning tas också upp.

Nytt i den här upplagan är bland annat en presentation av personuppgiftslagen och etiklagen, två nya lagar som man måste ta hänsyn till vid enkätarbetet. Dessutom har texten om validitet och reliabilitet utökats, ett avsnitt om att konstruera index har tillkommit, liksom en orientering om tänkandet bakom svaren samt konfidensintervall. Ett omfattande avsnitt som redogör för hur frågor och svarsalternativ bör konstrueras ingår också.

Boken ger ett koncentrat av den kunskap som finns inom enkätområdet. Den vänder sig till universitets- och högskolestuderande som läser kurser i enkätmetodik och kan även användas som handbok för den som själv ska genomföra en enkätundersökning.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
Utgåva2
ISBN (tryckt)91-44-03164-5
StatusPublicerad - 2005

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • datorbearbetning
 • enkät
 • frågekonstruktion
 • följebrev
 • index
 • layout
 • operationalisering
 • reliabilitet
 • skalor
 • validitet
 • väntrumsundersökning

Citera det här