Entrepreneurship at the local government level: stimulating and restraining forces in the Swedish waste management sector

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurship at the local government level: stimulating and restraining forces in the Swedish waste management sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap