Environmental issues in the media: students' perceptions in the three Nordic-Baltic countries

Tuula Keinonen, Eija Yli-Panula, Maria Svens, Rytis Vilkonis, Christel Persson, Irmeli Palmberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
33 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Environmental issues in the media: students' perceptions in the three Nordic-Baltic countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap