Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development

Jaromir Korostenski, Christel Persson, Hans-Olof Höglund, Arne Halling

    Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap