EPUAP classification system for pressure ulcers: european reliability study

Dimitri Beeckman, Lisette Schoonhoven, Jacqui Fletcher, Kátia Furtado, Lena Gunningberg, Hilde Heyman, Christina Lindholm, Louis Paquay, José Verdú, Tom Defloor

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    110 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”EPUAP classification system for pressure ulcers: european reliability study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap