Erövra demokratin!

Hans Albin Larsson

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Boken behandlar de ständigt aktuella demokratifrågorna. Bokens innehåll spänner över vida fält, från demokrati som idé till demokrati som beslutsteknik, bland annat mötesteknik, och demokratin och de politiska partierna. Därtill kommer kapitel om hur demokratin fungerar och kan fungera på olika nivåer som skolan, kommunen, riksnivån och EU-nivån.

  Texten innehåller mängder med faktauppgifter, bland annat kring olika synsätt på demokratins problem och möjligheter. Den är inte fri från värderingar utan tar ställning på basis av de värden som kommer till uttryck i den svenska regeringsformen och till exempel skolans läroplan. Avsikten är att boken skall ge både faktakunskap och impulser till vidare tänkande, till reflektion, analys, ifrågasättande och debatt. Varje kapitel avslutas med reflektionsuppgifter och litteraturanvisningar för vidare studier.

  Erövra demokratin! vänder sig främst till studenter inom statsvetenskap, sociologi, historia, lärarutbildning och pedagogik, samt journalister, lärare, stats- och kommunaltjänstemän, men kan med fördel läsas också av den som har ett allmänt intresse för politik, nutidshistoria och demokratifrågor.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortStockholm
  FörlagSNS förlag
  Utgåva2
  ISBN (tryckt)91-7150-932-1
  StatusPublicerad - 2004

  Nationell ämneskategori

  • Annan samhällsvetenskap (509)

  Citera det här