ESPEN guideline on nutrition and hydration in dementia: Update 2024

Dorothee Volkert, Anne Marie Beck, Gerd Faxén-Irving, Thomas Frühwald, Lee Hooper, Heather Keller, Judi Porter, Elisabet Rothenberg, Merja Suominen, Rainer Wirth, Michael Chourdakis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ESPEN guideline on nutrition and hydration in dementia: Update 2024”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions