Estimating genetic variation in sugar beets and wild beets using pools of individuals

T. Kraft, T. Säll, B. Fridlund, A. Hjerdin, S. Tuvesson, Christer Halldén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estimating genetic variation in sugar beets and wild beets using pools of individuals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap