Estimation of turbulent fragmenting forces in a high-pressure homogenizer from computational fluid dynamics

Andreas Håkansson, Fredrik Innings, Johan Revstedt, Christian Trägårdh, Björn Bergenståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Estimation of turbulent fragmenting forces in a high-pressure homogenizer from computational fluid dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap