Ethical aspects of a predictive test for Huntington’s Disease: a long term perspective

Petra Lilja Andersson, Åsa Petersén, Caroline Graff, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethical aspects of a predictive test for Huntington’s Disease: a long term perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap