Ethics and responsibilities in a CDIO based software engineering process

    Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethics and responsibilities in a CDIO based software engineering process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap