Ethnic and gender diversity, process and performance in groups of business students in Sweden

Timurs Umans, Sven-Olof Collin, Torbjörn Tagesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ethnic and gender diversity, process and performance in groups of business students in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap