Ethnic and gender diversity, process and performance in groups of business students in Sweden

Timurs Umans, Sven-Olof Collin, Torbjörn Tagesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

30 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat