Ethnic identity, power, and communication in top management teams

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    16 Citeringar (Scopus)
    Filter
    Doktorsavhandling

    Sökresultat