Ett forskningsprojekt om matematikens roll i gymnasiefysiken

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

16 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Matematik är ett viktigt verktyg för fysiken och matematiken sägs varafysikens språk. Tidigare forskning visar dock att elever ägnar mycket tid åt matematisk formelmanipulation medan mindre tid och kraft läggs på att relatera fysikens teoretiska modeller och begrepp till verk- ligheten. Syftet med forskningsprojektet vi beskriver här, är att för- djupa vår förståelse av matematikens roll i fysikundervisningen gene- rellt. Vi studerar därför matematikens roll i såväl problemlösningssitu- ationer som lärarledda genomgångar och laborativa moment. Pro- jektet kommer att ge förutsättningar för en ökad förståelse av matema- tikens roll i olika typer av fysikundervisning och för att identifiera i vilka situationer som kommunikationen visar på att matematiken ut- gör hinder eller möjligheter för fysiklärandet. Genom att identifiera så- dana tillfällen öppnas också möjligheten att arbeta för att bryta oöns- kade och stimulera önskade kommunikationsmönster och förstå hur matematiken kan användas på ett konstruktivt sätt i fysikundervis- ningen. Slutsatserna från projektet kommer därför att kunna användas i lärarutbildning, lärarfortbildning och av läromedelsförfattare, liksom av fysiklärare som vill arbeta för att utveckla sin undervisning.

OriginalspråkSvenska
Sidor97-101
Antal sidor4
Nummer1
SpecialistpublikationNATDID:s skriftserie: Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
FörlagLinköping University Electronic Press
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Naturvetenskap (1)

Citera det här