Ett multi-literacyperspektiv på läsutvecklingsarbete

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

Sammanfattning

Presentationen utgår från en del av ett pågående teoriprövande avhandlingsarbete som undersöker skolans meningsskapande arbete utifrån den övergripande forskningsfrågan: Vad kan en textteori byggd på multimodal teoribildning innebära för att utveckla skolans undervisning i meningsskapande? Med meningsskapande avser jag en process där man tillägnar sig, men också förändrar och utvecklar, erfarenheter. I denna presentation vill jag diskutera utifrån frågan: Vad kan en textteori byggd på multimodal teoribildning innebära för arbetet med läsutveckling?

 

Avhandlingsarbetets material består av styrdokument för skolan och material i form av ljud- och filminspelningar från gymnasieelevers meningsskapande utifrån till exempel bild, skrift, film, blogg och reklam. Insamlingen av klassrumsempirin är präglad av etnografisk klassrumsforskning.

Materialet analyseras och beskrivs i ett multimodalt ramverk med analysverktyg från designteori, läsforskning och multiliteracy-forskning.

 

Det teoretiska ramverket består av multimodal teoribildning (ex. Kress, van Leuween, Jewitt, Selander, Björkvall), multiliteracy-forskning (ex. New London Group, Cope, Kalantzis), forskning om läsutveckling (ex. Langer, Liberg, af Geijerstam), forskning om litteratur och läsning i dagens medielandskap (ex. Lundström, Olin-Scheller, Persson), litteraturteori (ex. Eagleton, Pettersson, Hillis Miller, Felski, Littau).

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa
EvenemangSymposium för läsforskning, 3–4 oktober 2013, Karlstad -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensSymposium för läsforskning, 3–4 oktober 2013, Karlstad
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)
  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här