European Commission adoption of IPSAS to reform financial reporting

Giuseppe Grossi, Michela Soverchia

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    54 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”European Commission adoption of IPSAS to reform financial reporting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi