Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden

Anders Jönsson, Christian Lundahl, Holmgren Anders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap