Evaluating patient reported outcomes and experiences in a novel proton beam clinic – challenges, activities, and outcomes of the ProtonCare project

K. Sjövall, U. Langegård, P. Fransson, E. Nevo-Ohlsson, I. Kristensen, K. Ahlberg, B. Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating patient reported outcomes and experiences in a novel proton beam clinic – challenges, activities, and outcomes of the ProtonCare project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap