Evaluating the usability of two salutogenic instruments on health and work experience, using cognitive interviewing

Petra Nilsson Lindström, Göran Ejlertsson, Ingemar Andersson, Åsa Bringsén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluating the usability of two salutogenic instruments on health and work experience, using cognitive interviewing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap