Evaluation of extraction methods for quantitative analysis of tardigrade populations in soil and leaf litter

Michaela Czernekova, K. Ingemar Jönsson, Jaromir Hajer, Miroslav Devetter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of extraction methods for quantitative analysis of tardigrade populations in soil and leaf litter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap