Evaluation of potential indicators of viral contamination in shellfish and their applicability to diverse geographical areas.

M Formiga-Cruz, A K Allard, A-C Conden-Hansson, K Henshilwood, Bodil Hernroth, J Jofre, D N Lees, F Lucena, M Papapetropoulou, R E Rangdale, A Tsibouxi, A Vantarakis, R Girones

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

94 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of potential indicators of viral contamination in shellfish and their applicability to diverse geographical areas.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap