Evaluation of the Unidimensional Fatigue Impact Scale in Crohn’s Disease: the importance of local item dependency

Alice Heaney, Stephen P McKenna, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of the Unidimensional Fatigue Impact Scale in Crohn’s Disease: the importance of local item dependency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap