Everyday life in a Swedish nursing home during the COVID-19 pandemic: a qualitative interview study with persons 85 to 100 years

Qarin Lood, Maria Haak, Synneve Dahlin-Ivanoff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Everyday life in a Swedish nursing home during the COVID-19 pandemic: a qualitative interview study with persons 85 to 100 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap