Everything has its processes, one could say: a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Everything has its processes, one could say: a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap