Evolutionary psychology and contemporary behavioural framework for environmental policy

Sanna Stålhammar, K. Ingemar Jönsson

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolutionary psychology and contemporary behavioural framework for environmental policy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap