Exchange punches, not bullets: reconciliation through combat sports

Tony Mickelsson Blomqvist, Erika Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exchange punches, not bullets: reconciliation through combat sports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap