Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

38 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat