Experiences of acute care by persons with mental health problems: an integrative literature review

Manuela Schmidt, Timurs Umans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experiences of acute care by persons with mental health problems: an integrative literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap