Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases

Susann Arvidsson, Stefan Bergman, Barbro Arvidsson, Bengt Fridlund, Anita Bengtsson Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap