Experimental evaluation of survival of Vibrio parahaemolyticus in fertilized cold‐water sediment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental evaluation of survival of Vibrio parahaemolyticus in fertilized cold‐water sediment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap