Experimental evidence for density-dependent survival in mallard Anas platyrhynchos ducklings

Gunnar Gunnarson, Johan Elmberg, Kjell Sjöberg, Hannu Pöysä, Petri Nummi

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  42 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental evidence for density-dependent survival in mallard Anas platyrhynchos ducklings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Mark- och miljövetenskap