Experimental evidence for density-dependent survival in mallard Anas platyrhynchos ducklings

Gunnar Gunnarson, Johan Elmberg, Kjell Sjöberg, Hannu Pöysä, Petri Nummi

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    42 Citeringar (Scopus)
    Filter
    Doktorsavhandling

    Sökresultat