Experimental investigations of turbulent fragmenting stresses in a rotor-stator mixer. Part 2: probability distributions of instantaneous stresses

Andreas Håkansson, Ronnie Andersson, Hans-Henrik Mortensen, Fredrik Innings

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental investigations of turbulent fragmenting stresses in a rotor-stator mixer. Part 2: probability distributions of instantaneous stresses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar