Explaining functional orientation of the budget: a survey of Swedish organizations

Sven-Olof Collin, Timurs Umans, Kristian Lidqvist, Kristian Tjörnebrant

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explaining functional orientation of the budget: a survey of Swedish organizations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Mathematics

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance