Explaining municipal audit costs in Sweden: reconsidering the political environment, the municipal organisation and the audit market

Sven-Olof Collin, Mattias Haraldsson, Torbjörn Tagesson, Veronica Blank

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explaining municipal audit costs in Sweden: reconsidering the political environment, the municipal organisation and the audit market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi