Explanation of normative declines in parents' knowledge about their adolescent children

J. Gowert Masche

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  61 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Explanation of normative declines in parents' knowledge about their adolescent children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap