Exploring a pathway to radicalization: The effects of social exclusion and rejection sensitivity

Emma A. Renström, Hanna Bäck, Holly M. Knapton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring a pathway to radicalization: The effects of social exclusion and rejection sensitivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap