Exploring Board Behavior in a Public Context: Experiences from a Swedish Municipal Corporation

Elin Smith, Timur Uman, Sven Olof Yrjö Collin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring Board Behavior in a Public Context: Experiences from a Swedish Municipal Corporation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences