Exploring housing policies in five Swedish municipalities: alternatives and priorities

Christina Heller, Lisa Ekstam, Maria Haak, Steven M. Schmidt, Björn Slaug

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring housing policies in five Swedish municipalities: alternatives and priorities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap