Exploring meal frequency and vegetable intake among immigrants 70 years or older in Sweden: Secondary analysis of data from the Promoting Aging Migrants Capabilities study

Julie Johannesson, Susanne Gustafsson, Frode Slinde, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring meal frequency and vegetable intake among immigrants 70 years or older in Sweden: Secondary analysis of data from the Promoting Aging Migrants Capabilities study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap