Extended analysis of spectra and term systems in aluminumlike Ca viii-Ni xVI

Andreas Redfors, Ulf Litzén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

45 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Spectra emitted from laser-produced plasmas of Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, and Ni have been recorded in the region 170-800 Å. In aluminumlike Ca viii-Ni xvi, transitions establishing all terms in the configurations 3s23p, 3s3p2, 3s23d, 3p3, and 3s3p3d (except 4F) have been identified, and new and improved level values have been derived. Ab initio and parametric calculations support the identifications and provide eigenvector components.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1447-1456
Antal sidor10
TidskriftJournal of the Optical Society of America B: Optical Physics
Volym6
Nummer8
DOI
StatusPublicerad - 1989-aug.
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Atom- och molekylfysik och optik (10302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extended analysis of spectra and term systems in aluminumlike Ca viii-Ni xVI”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här