External validation of a 3-step falls prediction model in mild Parkinson’s disease

Beata Lindholm, Maria Nilsson, Oskar Hansson, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”External validation of a 3-step falls prediction model in mild Parkinson’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap