Extrapolation of 3D and its importance for teaching and learning physics and astronomy: an example from astrophysics

Urban Eriksson, Wolfgang Steffen

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extrapolation of 3D and its importance for teaching and learning physics and astronomy: an example from astrophysics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap